Máy Đầm Dùi

Máy đầm dùi chạy điện, đầm dùi chạy xăng tại Thăng Long JSC – nhà cung cấp Máy Đầm Dùi Bê Tông chất lượng cao giá rẻ nhất

Máy đầm dùi cầm tay MGX-23
Máy đầm dùi cầm tay MGX-23

Liên hệ

Đã mua: 68

Máy đầm dùi chạy xăng Trung Quốc RB20
Máy đầm dùi chạy xăng Trung Quốc RB20

Liên hệ

Đã mua: 458

Máy đầm dùi chạy xăng RY20
Máy đầm dùi chạy xăng RY20

Liên hệ

Đã mua: 21

Động cơ đầm dùi JinLong 1,38kW 3phase
Máy đầm dùi 1,9kW – 1Phase ZN-65

Liên hệ

Đã mua: 1596

Máy đầm dùi bê tông 1,9kW - 3phase
Máy đầm dùi bê tông 1,9kW – 3phase

Liên hệ

Đã mua: 906

Máy đầm dùi1,38kW JinLong – 1 Phase

Liên hệ

Đã mua: 2150

Động cơ đầm dùi JinLong 1,38kW 3phase
Động cơ đầm dùi JinLong 1,38kW 3phase

Liên hệ

Đã mua: 1685

Đầm dùi bê tông 3kW ZN-100
Đầm dùi bê tông 3kW ZN-100

Liên hệ

Đã mua: 102

Máy đầm dùi bê tông 2,2kW ZN-90
Máy đầm dùi bê tông 2,2kW ZN-90

Liên hệ

Đã mua: 623