Dây Đầm Dùi

Dây đầm dùi bê tông hay còn có tên gọi khác là dây vòi dùi, dây chày dùi, đây là một trong những linh kiện thay thế cho sản phẩm máy đầm dùi, giúp người sử dụng tiết kiệm được chi phí một các hiệu quả nhất thay vì việc mua mới hoàn toàn một chiếc máy đầm dùi.

Dây đầm dùi bê tông GH-28S
Dây đầm dùi bê tông GH-28S

Liên hệ

Đã mua: 15

Dây đầm dùi ZN25 Phi 25
Dây đầm dùi ZN25 Phi 25

Liên hệ

Đã mua: 120

Dây đầm dùi ZN35 hiệu JinLong
Dây đầm dùi ZN35 hiệu JinLong

Liên hệ

Đã mua: 1234

Dây đầm dùi Phi 38 - Dây chày đầm dùi
Dây đầm dùi Phi 38 – Dây chày đầm dùi

Liên hệ

Đã mua: 1782

Dây đầm dùi Phi 38 - Dây chày đầm dùi
Dây đầm dùi JinLong Phi 45

Liên hệ

Đã mua: 291

Dây chày đầm dùi JinLong ZN50
Dây chày đầm dùi JinLong ZN50

Liên hệ

Đã mua: 1519

Dây dùi bê tông JinLong ZN60
Dây dùi bê tông JinLong ZN60

Liên hệ

Đã mua: 556

Dây đầm dùi bê tông JinLong ZN70
Dây đầm dùi bê tông JinLong ZN70

Liên hệ

Đã mua: 964